Vpiši dogodek

Vpis dogodka na portal Cele.si je brezplačen.

V kolikor želite, da odobrimo vpis Vašega dogodka, Vas prosimo, da nam podatke pošljete najkasneje 3 dni pred dogodkom. Vpisujemo oz. odobrimo samo dogodke, ki so namenjeni širšemu krogu obiskovalcev.

 • (Vnesite naslov dogodka - max 50 znakov - ostalo krajšamo! Ne uporabljajte velikih črk.)
 • (Vnesite kratko ime lokacije - popoln naslov dodamo sami - ONLINE dogodkov ne vpisujemo)
 • Date Format: DD dot MM dot YYYY
  (Datum začetka dogodka - pri več dnevnih dogodkih vpišite samo začetni datum)
 • (Uporabite 24 urni zapis (npr: 18:00))
 • (Vnesite ceno vstopnice, če je dogodek brezplačen, vpišite "brezplačno")
 • (Vpišite ime organizatorja - naslov po želji)
 • (Vaš elektronski naslov potrebujemo za potrebe kontakta z vami)
 • (Opis dogodka - prosimo izogibajte se smajlijev ali emojijev, ker jih brišemo)
 • Accepted file types: jpg, png.
  Slika mora biti najmanj 700x400 (px) in nepopisana. Za opis, datum, uro in lokacijo uporabite temu namenjena polja. Pridržujemo si pravico zavrniti popisano sliko dogodka!
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.