Služimo narodu

Služimo narodu

Odprtje občasne razstave “Služimo narodu”: spomni slovenskih vojakov Jugoslovanske ljudske armade